Kosovë

INPO: Ferizaj nuk raporton shpenzimet

INPO: Ferizaj nuk raporton shpenzimet
Foto: Ilustrim/Koha

Edhe pse ka përfunduar tremujori i dytë të vitit fiskal, Kuvendi i Komunës së Ferizajt nuk ka shqyrtuar raportin e shpenzimeve prill – qershor 2019, madje ky raport nuk mund të gjendet as në ueb faqen e komunës, ashtu sikur parashihet me ligj. Kjo u bë e ditur për media nga Iniciativa për Progres (INPO).

Përmes një kumtese për media, INPO thotë se Ligji për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, respektivisht neni 45, obligon Kryetarin e Komunës që të përgatitë dhe t’i dorëzojë Kuvendit Komunal raporte tremujore të cilat mbulojnë vitin fiskal deri në fund të tremujorit i cili sapo ka përfunduar.