Kosovë

Mungon infrastruktura për riciklim të mbeturinave në Pejë

Mungon infrastruktura për riciklim të mbeturinave në Pejë

Organizata joqeveritare mjedisore “Let's do it Peja” ka publikuar një raport të hulumtimit të zhvilluar në Komunën e Pejës për përmirësimin e shërbimit të menaxhimit të mbeturinave në territorin e Komunës së Pejës.

Ky hulumtim i zhvilluar me programin e financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian, që zbatohet nga organizata Iniciativa Kosovare për Stabilitet, “LENS” dhe Friedrich Ebert Stiftung dhe që është implementuar nga “Let’s do it Peja”, siç tregoi Meivis Struga, ekspert i angazhuar nga Shqipëria për këtë hulumtim dhe raport, ka pasur për qëllim përfshirjen e qytetarëve në procesin e vendimmarrjes për menaxhimin e mbeturinave, shkruan sot Koha Ditore.