Kosovë

Në 16 shkolla në Dragash ende mësojnë me plan-program serb

 

Brenda këtij objekti, mësimi zhvillohet në dy sisteme të ndryshme arsimore.

Në shkollën fillore të mesme të ulët “22 Dhjetori”, komuniteti goran mësimet i zhvillon me planprogram arsimor serb, përderisa shkolla “Restelica” funksionon me sistemin e Kosovës, raporton KTV.