Kosovë

Skenderaj, shërbimet shëndetësore u ofrohen pacientëve në shtëpitë e tyre

Skenderaj, shërbimet shëndetësore u ofrohen pacientëve në shtëpitë e tyre

Kryetari i Komunës së Skenderajt, Bekim Jashari dhe drejtori i përgjithshëm i Caritas Kosova, Don Viktor Sopi, kanë nënshkruar sot marrëveshjen e bashkëpunimit për realizimin e projektit “Ngritja e përkujdesjes për shërbime sociale dhe shëndetësore në shtëpi dhe ambulanca në rajonin e Skenderajt”.

Ky shërbim ka për qëllim që të ndihmojë Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në realizimin e vizitave për të gjithë pacientët që marrin mjekimin në shtëpi, që në pamundësi për shkaqe të ndryshe shëndetësore, nuk kanë mundësi t’i vizitojnë qendrat mjekësore, qoftë në vendbanimin e tyre apo edhe në qytet.