Kosovë

Prizreni kërkon lidhje më të mira me autostradën e Dukagjinit

Prizreni kërkon lidhje më të mira me autostradën e Dukagjinit

Autoritetet lokale të Prizrenit dhe qytetarë të vendbanimeve të ndryshme të kësaj komune kanë sugjeruar Ministrinë e Infrastrukturës dhe Transportit që të shqyrtojë më me kujdes trasenë dhe lidhjet e autostradës së Dukagjinit me Prizrenin.

Sipas tyre, me propozimin aktual traseja përshkruan tokat bujqësore të trevës së Përdrinisë, derisa edhe lidhjet e parapara në pika të caktuara duhet të rishqyrtohen për të lehtësuar qasjen e qytetarëve. Në dëgjimin publik rreth këtij projekti edhe përfaqësuesi nga Instituti Arkeologjik i Kosovës ka kërkuar që të respektohet legjislacioni në fuqi, dhe investitori të pajiset me pëlqim paraprak nga ky institucion i trashëgimisë kulturore, shkruan sot Koha Ditore.