Kosovë

Komuna e Pejës refuzon qasjen në listat e udhëtimeve zyrtare jashtë vendit

Komuna e Pejës refuzon qasjen në listat e udhëtimeve zyrtare jashtë vendit

Shpenzimet për mëditje dhe udhëtime jashtë vendit të drejtorëve dhe zyrtarëve të tjerë të Komunës së Pejës nuk figurojnë të ndara në raportin financiar të Komunës për nëntë muajt e parë të vitit 2018.

Sipas raportit financiar për të hyra dhe shpenzime, për periudhën nga fillimi i muajit janar deri në fund të muajit shtator për udhëtime zyrtare dhe mëditje jashtë vendit janë shpenzuar 25 mijë euro, shkruan sot Koha Ditore.