Kosovë

Shkollimi i fëmijëve të komunitetit RAE, peng i kushteve ekonomike

 

OJQ “Syri i Vizionit” ka organizuar një tryezë në Pejë për strategjinë e përfshirjes së komuniteteve: romë, ashkalinj dhe egjiptianë në shoqërinë kosovare, me theks të veçantë të familjeve të riatdhesuara dhe ndërlidhja e fëmijëve të tyre në procesin arsimor e edukativ. Është konstatuar se kushtet ekonomike janë ndër faktorët kryesorë që fëmijët e këtyre 3 komuniteteve në Pejë mbesin shpesh larg bankave shkollore, shkruan sot Koha Ditore.

Jahë Tolaj nga Departamenti për riintegrim në Ministrinë e Punëve të Brendshme, tregoi se për integrimin në procesin arsimor të fëmijëve të riatdhesuar punon ngushtë me Ministrinë e Arsimit dhe janë në komunikim me zyrat komunale të komuniteteve dhe kthimit.