JETA

Ukë Kabashi, krijuesi i shurupeve shëruese nga bimë të rralla