DESKU

(Ç)kapja e AKP-së – Bejtush Isufi dhe Ekrem Hajdari sonte në DESKU