DESKU

Zbatueshmëria e pikave të Washingtonit - Liburn Aliu, DESKU, 09.09.2020