Botë

UNDP: Një të treta e fëmijëve në botë jetojnë në varfëri

UNDP ka publikuar një raport ku thuhet se edhe pse zhvillimi mesatar njerëzor është përmirësuar dukshëm në të gjitha rajonet nga viti 1990 deri në vitin 2015, një në tre njerëz në mbarë botën vazhdojnë të jetojnë në nivele të ulëta të zhvillimit njerëzor.

UNDP thotë se kjo vlen edhe për vendet e zhvilluara, ku më shumë se 300 milionë njerëz, duke përfshirë më shumë se një të tretën e të gjithë fëmijëve - jetojnë në varfëri relative.