Botë

Brukseli po përgatit reformën të Kodit Schengen

Komisioni Europian deklaroi se po përgatitet një reformë e kodit Shengen. Qellimi i reformimit është shtimi i masva të sigurisë, pas sulmeve me te fundit terroriste dhe fluksit të emigrantëve në Europe

Komisioni europian deklaroi se Brukseli po përgatit një reformë të re të Kodit Shengen në përpjekje për tu përballur me rreziqet e momentit. Në fakt arsyet janë siguria, fluksi i emigrantëve si dhe sulmet terroriste. Një nga objektivat e kësaj reforme është kohëzgjatja e masave më të ashpra të sigurisë ku vendet anëtare mund të vendosin rregulla të reja në kufijtë e brendshëm të zonës Shengen.