BETIMI PËR DREJTËSI

Anëtarëve të KD u pengoi emisioni i “Betimi për Drejtësi” për parregullsitë e konkursit për rektor

KD

“Betimi për Drejtësi” më 10 shkurt e ka transmetuar emisioni “Hallakama për rektor në Universitetin e Mitrovicës” por lidhur me këtë emision anëtarët e Këshillit Drejtues e konsideruan jotransparent, por kur u pyetën se çka ka pasur jotransparencë në emision të njëjtët nuk u përgjigjen.

Si rrjedhojë, kur më 15 mars ekipi i “Betimit për Drejtësi” shkoi për të përcjell mbledhjen e Këshillit Drejtues të universitetit, pak para se të fillonte mbledhja, anëtari nga radhët e MASHTI-t Ylber Januzaj kërkon nga gazetarja e “Betimi për Drejtësi” që të konsultohen rreth emisionit.

Megjithëse u ankua për jotransparence, ai nuk tregoi se për çfarë.

Përkundër se vetë e ftoi gazetaren për të diskutuar, në fund kërkoi ndërhyrjen e sigurimit.

Ylber Januzaj: A mundemi me fol para se me ja fillu?

Gazetarja: Po, urdhëro?
Ylber Januzaj: Kisha kërku me u tregu pak më transparent.

Gazetarja: Transparent në çfarë kuptimi?
Ylber Januzaj: Herën e kaluar kur keni qenë keni incizuar tërë kohën edhe keni shfaqë çka keni dashtë vet.

Gazetarja: Kemi shfaqë çka kemi pa gjatë mbledhjes, po mendon.
Ylber Januzaj: Jo, nuk është shfaqë.

Gazetarja: Çka nuk është shfaqë që ka qenë në mbledhje?
Avni Islami: Nuk ke nevojë me debatu.
Ylber Januzaj: Jo, unë tregova.

Gazetarja: Meqenëse po thotë nuk jeni tregu transparentë unë vetëm po du me ditë çka nuk ka qenë në rregull.
Albana Rexha: Edhe intervistën…
Avni Islami: Sa ka zgjatë intervista ime?

Gazetarja: Po edhe çka ka ndodh mandej ku po don me dal me këtë pyetje. Nuk e kam këqyr, pesë minuta nashta, çka nëse ka zgjatë pesë minuta?
Avni Islami: Ngo, asnjëherë prej meje intervistë nuk keni me mujt me marrë. E keni keqpërdorë.

Gazetarja: Çka është keqpërdorë se nuk po të kuptoj
Avni Islami: Të lutem thirrma sigurimin e mos të më pengon në mbledhje.

Gazetarja: Po nuk po ju pengoj, ju vet më ftuat.
Avni Islami: E kryva. Urdhëro shkon në vend tëndin.

Gazetarja: Në rregull, vetëm deshta me ditë çka ka pas jo transparencë, por meqenëse ju nuk po flitni…
Avni Islami: E keni keqpërdore.

Gazetarja: Çka kemi keqpërdorë?
Avni Islami: Edhe e keni marrë e keni shkëputë…

Gazetarja: Krejt intervista nuk del…
Avni Islami: (ngritët në këmbë) e keni nxjerrë nga konteksti…

Gazetarja: Në rregull qetësoju mos u ngrit në këmbë nuk ki nevojë.
Avni Islam: Unë gazetar kam punu vet e di qysh punohet gazetaria. Të lutem nuk nxirret në kontekst të fjalisë…

Përkundër zotimit, Islami fatmirësisht pranoi të intervistohet në këtë emision.

Lexo përditësimet tjera
Nurtene Deva

“Kontrabandimi” i rektores në Universitetin e Mitrovicës

E dënuara me vepër penale të korrupsionit nga Gjykata Themelore në Mitrovicë tashmë është në krye...