Betimi për Drejtësi

Kobra nuk ishte monitoruar asnjëherë gjatë dënimeve me kusht

 

Por, çfarë ndodhi me katër dënimet me kusht të shqiptuara ndaj Dibran Hoxhajt?

Sipas ligjeve në fuqi në momentin kur një person dënohet me kusht, i njëjti duhet të mbikëqyret nëse e plotëson kushtin e gjykatës.