Betimi për Drejtësi

Mbi 22 për qind e bizneseve përdorin shitjet online

 

Agjencia e Statistikave të Kosovës nga viti 2018 ka filluar me hulumtimin statistikor lidhur me shfrytëzimin e teknologjisë informative nga ana e bizneseve në Kosovë.

Hysni Elshani, shef i sektorit të statistikave të ndërmarrjeve në ASK, ka thënë se në një anketë ku kanë marrë pjesë 1 mijë e 600 biznese ka dalë si rezultat që 22.3 për qind prej tyre e përdorin shitblerjen online.