Betimi për Drejtësi

Mosdërgimi i raporteve të punës, mangësi për Odën e Ndërmjetësuesve – kërkojnë ndryshim ligji

 

Ganimete Xhelili, kryetare e Odës së Ndërmjetësuesve të Kosovës, ka thënë se në gjithë takimet që kanë pasur me regjione prej gjithë zyrtarëve të ndërmjetësimit nëpër gjykata edhe prokurori kanë kërkuar dërgimin e raporteve.

Mirëpo, Xhelili ka thënë se dërgimi i raporteve nuk ka ndodhur, prandaj edhe po kërkon të ndryshohet ligji në këtë pikë.