Auto

Furgonat elektrikë, e ardhmja e automobilistikës në botë

 

Zinxhiri gjigant amerikan Walmart porositi 4.5 mijë furgona elektrikë nga kompania Canno për të zhvilluar tregtinë e saj elektronike dhe ky numër mund të arrijë edhe 10.000 në të ardhmen.

Pas mbylljes dhe shpalljes së porosisë, natyrisht, stoku i prodhuesit të automjeteve elektrike Canoo Vans u rrit, duke rritur menjëherë çmimin e tij me 50 për qind. Edhe e gjithë kjo pa i bërë të ditur detajet e marrëveshjes.