Auto

Një shenjë komunikacioni e veçantë në Gjermani

 

Nga shenja që shihni në foto nuk është e vështirë të konstatohet se është i ndaluar tejkalimi i motoçiklistëve dhe i çiklistëve. Por a e dini pse?

Kjo tabelë është e vendosur në qytetin gjerman, Shtutgart në rrugët e “Böblinger” e “Kaltentaler”.