Auto

A munden gjigantët teknologjikë të bëhen prodhues veturash?

 

ocioni se veturat po bëhen “kompjuterë në rrota” tashmë është shprehje e tejkaluar dhe që tashmë ka marrë drejtim të ri. Në arkitekturat elektrike të së ardhmes, veturat po bëhen “serverë në rrota” me kompjuterë qendrorë, me kapacitete të inteligjencës artificiale e lidhjeve të tjera përmes ekosistemeve teknologjike.

Drejtimi është nën rrotat e gjigantëve teknologjikë si “Microsoft”, “Apple”, “Amazon” dhe “Alphabet”. Një pikëpyetje që vazhdimisht po rritet brendapërbrenda industrisë është nëse këta gjigantë teknologjikë do të kalojnë nga ofertuesit teknologjikë në prodhues të vërtetë të veturave.