Auto

“Mercedesi” bazohet në evolucion, “Tesla” në revolucion

Foto: Reuters

Përderisa “Tesla” po shijon shkëndijat e para të softuerit të ri të vetëngasjes (Full Self Driving), rivali “Mercedes-Benz” thotë se ka zhvilluar sistem të ngjashëm, por nuk po e lejon që përdoruesit të dalin në rrugët publike me të. Gjermanët, pionierë në zhvillimin e sistemeve të avancuara të asistencës në ngasje (ADAS), janë dukë bërë lëvizje hap pas hapi drejt lansimit të teknologjisë së re, duke pritur që inxhinierët e vet, e jo publiku, të vlerësojë sistemin e kompanisë. Të dy përpjekjet – një konservatore dhe një më radikale – janë të dizajnuara për të shtyrë përpara drejt rrugëve publike ngasjen autonome, një hap i madh që mund të reduktojë aksidentet, pasi që kompjuterët kanë reflekse më të shpejta se njerëzit për të shmangur aksidentet, shkruan Reuters. 

 

Përderisa “Tesla” po shijon shkëndijat e para të softuerit të ri të vetëngasjes (Full Self Driving), rivali “Mercedes-Benz” thotë se ka zhvilluar sistem të ngjashëm, por nuk po e lejon që përdoruesit të dalin në rrugët publike me të. Gjermanët, pionierë në zhvillimin e sistemeve të avancuara të asistencës në ngasje (ADAS), janë dukë bërë lëvizje hap pas hapi drejt lansimit të teknologjisë së re, duke pritur që inxhinierët e vet, e jo publiku, të vlerësojë sistemin e kompanisë. Të dy përpjekjet – një konservatore dhe një më radikale – janë të dizajnuara për të shtyrë përpara drejt rrugëve publike ngasjen autonome, një hap i madh që mund të reduktojë aksidentet, pasi që kompjuterët kanë reflekse më të shpejta se njerëzit për të shmangur aksidentet, shkruan Reuters. 

Testimet në fazë eksperimentale