Auto

Në Shqipëri u importuan 8.750 automjete të vjetra më pak

 

Importi i automjeteve të vjetra në Shqipëri ka vijuar trendin rënës.

Sipas të dhënave të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit të Transportit Rrugor (DPSHTRR) janë importuar 8 750 mjete të vjetra më pak gjatë periudhës 2019-2020.