Auto

Në Britani patentë edhe për dronë, me provim teorie

Në Britani patentë edhe për dronë, me provim teorie

Përdoruesit e dronëve do të duhet të pajisen me patenta, dhe do të japin provim teorie.

Autoriteti i Aviacionit Civil në Britaninë e Madhe ka kërkuar që të vendoset një provim teorie për përdoruesit e dronëve, që të vërtetohet se do të dinë t’i drejtojnë pajisjet në mënyrë të ligjshme e të rregullt nëpër vende publike.