Arbëri

Pabarazia gjinore në buxhetim mbetet shqetësuese në Kosovë

 

Ka pabarazi të madhe në buxhetimin gjinor, sikurse edhe në përfaqësimin e grave në pozita vendimmarrëse.

Fuqizimi i grave është proces nga i cili varen të gjitha proceset e tjera vitale të shtetit, në radhë të parë zhvillimi ekonomik, edukimi i të rinjve dhe demokratizimi i shoqërisë në përgjithësi.