Arbëri

Kuvendi mblidhet sot, diskuton për emigrimin e qytetarëve nga Kosova

Kuvendi i Kosovës do të mblidhet sot për të vazhduar shqyrtimin e 30 pikave të papërfunduara në seancën e mbajtur më 8 dhe 14 shkurt.

Në këtë vazhdim të seancës deputetët kanë në rend dite shqyrtimin e projektrezolutës për adresimin e çështjes së emigrimit të qytetarëve nga Republika e Kosovës.

Vazhdimi i seancës plenare është thirrur të mërkurën nga kryetari i Kuvendit, Glauk Konjufca, pasi që mbledhja e Kryesisë ka dështuar në mungesë të kuorumit.

Seanca është paraparë të nisë në orën 11:00.

Rendi i ditës

I. Pikat e papërfunduara nga Seanca plenare, e mbajtur më 8 dhe 14 shkurt 2024:

22. Shqyrtimi i Projekt-rezolutës për adresimin e çështjes së emigrimit të qytetarëve nga Republika e Kosovës,

23. Votimi në lexim të dytë i Projekt Kodit doganor dhe të akcizave, nr. 08/L-247,

24. Votimi në lexim të dytë i Projektligjit nr. 08/L-211 për Verëra,

25. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-243 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.06/L–037 për metrologji,

26. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-186 për rregullat e trafikut rrugor,

27. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-212 për shëndetin riprodhues dhe fertilizim të asistuar mjekësor,

28. Votimi në parim i Projektligjit nr.08/L-207 për tekstet shkollore,

29. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-262 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që përmbajnë procedura të veçanta administrative dhe harmonizimin e tyre me Ligjin nr.05/L-031 për procedurën e përgjithshme administrative faza e dytë,

30. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-265 për regjistrin e pronarëve përfitues,

31. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-264 për rininë,

32. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-268 për shpronësimin e pronës së paluajtshme,

33. Shqyrtimi i parë Projektligjit nr.08/L-272 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.06/L-010 për Noterinë, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.08/L-149,

34. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-266 për gjendjen civile,

35. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-267 për letërnjoftimin,

36. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-269 për kontrollin e kufirit shtetëror,

37. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-274 për Shërbimet Private të Sigurisë,

38. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-282 për statusin, qëndrimin e përkohshëm dhe kalimin transit të forcave të huaja të armatosura në territorin e Republikës së Kosovës,

39. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-286 për shtetësinë e Kosovës,

40. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-287 për Këshillin e Sigurisë së Kosovës,

41. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-275 për rrugët,

42. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-278 për faturat e kulturave bujqësore dhe fletëmagazinave,

43. Votimi i Programit Kombëtar të Shkencës 2023/2028,

44. Shqyrtimi i Projekt-Deklaratës për raportet e Republikës së Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës,

45. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës për vitin 2022,

46. Shqyrtimi i Raportit vjetor për gjendjen e mjedisit në Kosovë për vitin 2022,

47. Shqyrtimi i Projektrezolutës për vlerësimin e punës së Zyrës së Rregullatorit të Energjisë për vitin 2022,

48. Shqyrtimi i Raportit me rekomandime nga mbikëqyrja e zbatimit të Ligjit nr.02/L-65 Civil Kundër Shpifjes dhe Fyerjes,

49. Shqyrtimi i Rekomandimeve nga mbikëqyrja e zbatimit të Ligjit nr.2003/5 për farërat,

50. Shqyrtimi i Rekomandimeve nga mbikëqyrja e zbatimit të Ligjit nr.04/L-114 për pasurimin e miellit,

51. Shqyrtimi i Rekomandimeve për Raportin e auditimit të performancës “Të hyrat nga qiraja në Agjencinë Kosovare të Privatizimit për periudhën 2012 – 2021”.