Arbëri

IKD: Qeveria dhe Kuvendi shkelën Kushtetutën në 26 raste

 

“Morën vendime që përmbajnë shkelje kushtetuese në shkarkime, vendime me cenim të pavarësisë së organeve të themeluara me Kushtetutë dhe me ligj. Që të dy këto institucione (Qeveria dhe Kuvendi) morën vendime ku cenuan edhe përgjegjësitë komunale në arsim dhe sa i përket së drejtës në shfrytëzim të të hyrave vetjake nga vitet paraprake. Sipas Gjykatës Kushtetuese, vendimi i fundit thotë se Kuvendi miratoi ligj ku ndërhynte në mënyrë arbitrare në parimet dhe vlerat e ekonomisë së lirë”, ka thënë Naim Jakaj, hulumtues i lartë në IKD

Katërmbëdhjetë vjet që nga themelimi, Gjykata Kushtetuese e ka sfiduar kushtetutshmërinë e ligjeve, amendamenteve dhe akteve të tjera nënligjore në 110 raste, në 26 prej të cilave është evidentuar se Qeveria dhe Kuvendi kanë shkelur Kushtetutën, është thënë të enjten gjatë prezantimit të raportit “Kushtetutshmëria në Qeverisje”, në kuadër të javës kundër të korrupsionit.

Në organizimin për prezantimin e këtyre të dhënave, Naim Jakaj, hulumtues i lartë në Institutin e Kosovës për Drejtësi (IKD), ka thënë se raporti flet për shkeljet e konstatuara që nga legjislatura e tretë e Kuvendit.