Arbëri

Spanca: 800 mijë euro i kanë kushtuar buxhetit 129 punonjësit serbë pa shkuar fare në punë

Foto: Driton Paqarada / KOHA
 

Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA), ka dhënë Opinion të Kualifikuar rreth Raportit Vjetor të Auditimit. Arsyet e kualifikimit të opinionit, kanë qenë për shkak se vlera e gabimeve të identifikuara në Pasqyra financiare ka qenë materiale. Kështu ka thënë Auditorja e Përgjithshme e Zyrës Kombëtare të Auditimit, Vlora Spanca, gjatë raportimit në Komisionin për Mbikëqyrjen e Financave Publike.

Sipas Spancës, shpenzimet në vlerë rreth 10.400.000 euro janë klasifikuar në kategori jo adekuate.