Arbëri

Kabineti i radiologjisë në QKMP me pajisje jashtë funksionit

 

Në Qendrën Kombëtare të Mjekësisë së Punës në Gjakovë, që sipas ligjeve në fuqi ka për detyrë të bëjë vlerësimin e aftësisë punuese të të punësuarve, shërbimi i ultrazërit nuk u ofrua për më shumë se tre vjet për mungesë të një radiologu. Zgjidhja për të u bë në qershor, por jo edhe për një aparaturë që zbulon defektet e kockave, e cila është jashtë funksionit që nga viti i shkuar

Ani se i pajisur me aparaturën e ultrazërit, kabineti i radiologjisë në Qendrën Kryesore të Mjekësisë së Punës në Gjakovë nuk e pati mundësinë ta përdorë atë për më shumë se tre vjet. Në mungesë të mjekut radiolog, shërbimet e ultrazërit nuk u ofruan fare e shërbimet e tjera radiologjike u lexuan nga profesionistë të fushave të tjera.

Drejtori i Qendrës Kombëtare të Mjekësisë së Punës, Albert Lila, ka thënë se deri sivjet nuk pati radiolog të interesuar, me gjithë hapjen e konkurseve.