Arbëri

Parashihet krizë e brendshme energjetike në tre vjetët e ardhshëm

 

Vjetërsia e blloqeve të termocentraleve dhe remontet e planifikuara në dy njësitë e “Kosovës B” pritet që të shkaktojnë ndërprerje të mëdha të energjisë, sipas Kornizës Afatmesme të shpenzimeve, përpiluar nga Qeveria. Mungesa e prodhimit të energjisë pritet që të plotësohet me import, në atë që do të ndikojë në rritjen e kostos së energjisë

Ndërprerje të mëdha të energjisë që do të ndikonin në prodhim, investime dhe në konsum, ka parashikuar Qeveria e Kosovës në Kornizën Afatmesme të shpenzimeve për vitet 2024-2026.

Shkak për këtë, sipas dokumentit të miratuar në fundjavën e shkuar, thuhet se është pasiguria në furnizim nga prodhuesi vendor, për shkak të kapaciteteve të vjetruara.