Arbëri

KGJK-ja kërkon nga Avokati i Popullit që ta çojë Ligjin për Paga në Kushtetuese

 

Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka shprehur shqetësimin që Kuvendi dhe Qeveria nuk kanë respektuar vendimin e Gjykatës Kushtetuese për sigurimin e pacenueshmërisë së pagave në sistemin gjyqësor.

Albert Zogaj, kryesues i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, duke shprehur kundërshtinë me vlerën e koeficientit, ka thënë se ulja e pagës për gjyqtarët është në kundërshtim me parimin e parashikueshmërisë dhe standardet ndërkombëtare.