Arbëri

BE: Ligji për Paga e ai për Zyrtarët Publikë u miratuan pa rekomandimet tona

Kosova - Bashkimi Evropian
 

Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka deklaruar se BE-ja është e shqetësuar për disa dispozita të Ligjit për Zyrtarët Publikë që është miratuar të enjten në Kuvendin e Kosovës.

BE-ja vlerëson se komentet e SIGMA-s për këtë ligj dhe për Ligjin për Paga nuk janë marrë parasysh gjatë hartimit të tyre. Sipas BE-së, përmes Ligjit të ri për Zyrtarët Publikë, shërbimi civil bëhet potencialisht i pambrojtur ndaj politizimit.