Arbëri

Evidentohen probleme strukturore e përmbajtjesore në Ligjin për Inspektoratin e Arsimit

 

Inspektorati i Arsimit, krahas mungesës së kapaciteteve njerëzore, po përballet edhe me hapësira joadekuate të punës dhe me numër të vogël të veturave për të bërë inspektime, është theksuar në mbledhjen e së martës së Komisionit parlamentar për Arsim.

Në shqyrtimin e rekomandimeve të dhëna në raportin për mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit për Inspektoratin e Arsimit, të përpiluar nga deputetët e Komisionit, janë potencuar njashtu probleme strukturore, përmbajtjesore e kundërthëniet në legjislacion.