Arbëri

Nga 22 mijë mësimdhënës në nivel vendi, 22 janë të komuniteteve rom, ashkali e egjiptian

 

Nga 68 mësimdhënësit e shkollës fillore “Selman Riza” në Fushë-Kosovë, ku vijojnë mësimet nxënës të komuniteteve të ndryshme, vetëm një është i komunitetit egjiptian.

Emel Qehaja-Elshani, e cila ligjëron lëndën e informatikës, thotë se ka vërejtur që angazhimi i saj në shkollë ka ndikuar pozitivisht te nxënësit e komuniteteve.