Arbëri

Nuk gjen zbatim ligji që ka për qëllim uljen e kriminalitetit e sigurinë e viktimave

 

Ligji për mbikëqyrjen elektronike ka për qëllim mbrojtjen e viktimave të krimit, garantimin e sigurisë publike dhe ekzekutimin efektiv të vendimeve të gjykatës. Në shoqërinë civile shtrojnë nevojën që sa më shpejt të nisë mbikëqyrja elektronike, e viktimave dhe e të akuzuarve. Institucionet e sigurisë nuk i kanë treguar arsyet për moszbatimin e tij. Por, nga komunikimi i tyre me shoqërinë është thënë se zbatimi është i kushtëzuar nga sigurimi i mjeteve financiare për blerjen e pajisjeve dhe ngritja e kapaciteteve profesionale

Ligji për mbikëqyrje elektronike ka shtatë vjet që ka hyrë në fuqi, por asnjëherë nuk ka gjetur zbatim. Ky ligj ka për qëllim mbrojtjen e viktimave të krimit, garantimin e sigurisë publike dhe ekzekutimin efektiv të vendimeve të gjykatës.

Në Lëvizjen FOL kanë folur për nevojën që mbikëqyrja elektronike të nisë së zbatuari.