Arbëri

Prezantohet strategjia për zvogëlimin e numrit të qenve endacakë

 

Zëvendëssekretarja e MAPL-së, Venera Qerkini, ka deklaruar se afati për realizimin e saj është 7 vjet, në mënyrë që komunat të kenë kohë për ta realizuar. “Strategjia parasheh një afat 7-vjeçar me qëllim që komunave t’u jepet një hapësirë e mjaftueshme për të realizuar planin e veprimit, ku pastaj Qeveria e merr si obligim që ta bëjë analizën e buxhetit shtesë, për realizimin e këtij aktiviteti mjaft të rëndësishëm”, ka thënë ajo

Zvogëlimi i numrit të qentë endacakë, ndalimi i braktisjes nga pronarët dhe shitja në mënyrë të pakontrolluar parashihen në draft-strategjinë e publikuar të martën nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal.

Tek e ka prezantuar këtë draft-strategji, zëvendëssekretarja e MAPL-së, Venera Qerkini, ka deklaruar se afati për realizimin e saj është 7 vjet, në mënyrë që komunat të kenë kohë për ta realizuar.