Arbëri

Bankat fitojnë milionat, dividenta u shpërndahet aksionarëve pa u taksuar

Foto: Driton Paçarada / KD
 
Ky tekst është Premium por sot mund ta lexoni pa pagesë!

Bankat komerciale vitin e kaluar kanë fituar mbi 117 milionë euro apo rreth 47 për qind më shumë sesa në vitin 2020. Mbi 96 milionë prej tyre u janë shpërndarë si dividentë aksionarëve. Por, për këtë devidentë nuk paguhet tatim që nga viti 2008. Sipas ekonomistëve, edhe pse kjo politikë për uljen e taksave është bërë për tërheqjen e investimeve, nuk ka dhënë rezultat, pasi që investimet nga jashtë janë kryesisht në patundshmëri

Mbi 117 milionë euro kanë fituar 11 bankat komerciale në Kosovë gjatë vitit 2021. Ky fitim është për rreth 47 për qind më i madh se sa ai i gjeneruar në vitin 2020.

Nga ky fitim, mbi 96.6 milionë euro janë shpërndarë si dividentë tek aksionarët, shumica e të cilëve janë të huaj. Por, për to nuk është paguar asnjë tatim, pasi që nga viti 2008 ishte larguar tatimi mbi dividentë, për t’i tërhequr investitorët e huaj.