Arbëri

Udhëtime, kënaqësi e freski me Jaffa Champion

 

Adaptimi me një shije të preferuar, bënë që kudo që të udhëtojmë jashtë vendit, të hezitojmë të shijojmë produktet tjera, e sidomos ato të konsumit ditor.

Por shpesh ndodhë që edhe mos të pranohen shije e brendeve tjera, për shkak mungesës së cilësisë, prezencën e faktorëve të ndryshme, të cilat për neve janë të pa pranueshme.