Arbëri

Dykuptimësia e një norme i detyroi maturantët të paguanin për provim pranues

 

Një Udhëzim Administrativ, të cilin Ministria e Arsimit e ka nxjerrë vitin e shkuar, i liron studentët nga tarifat. Por, UP-ja ka aplikuar pagesë për maturantët që kanë aplikuar për t’u regjistruan në këtë universitet, pasi kanë thënë se, në bazë të Udhëzimit, nga tarifat lirohen vetëm studentët dhe jo ata që mësyjnë ta marrin këtë status. Në Ministri kanë dhënë një interpretim tjetër dhe kanë urdhëruar që tarifa e tillë të mos arkëtohet

Secili nga maturantët që ka aplikuar për t’u bërë pjesë e Universitetit të Prishtinës (UP) ka paguar nga 2.50 euro për provimin pranues, edhe pse një Udhëzim Administrativ (UA), i miratuar vitin e shkuar, përmban një dispozitë, që, sipas Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MASHTI), nënkupton lirimin nga kjo tarifë.

Por, ndryshe nga Ministria, dispozita është lexuar në Universitet.