Arbëri

Publikohen rezultatet e testit të arritshmërisë

 

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MAShTI), ka publikuar sot rezultatet e Testit të Arritshmërisë për klasat e nënta, sipas të cilave arritshmëria mesatare është 50.75 përqind.

Në pjesën e parë të testit, arritshmëria e shprehur në përqindje në lëndët e përfshira në këtë pjesë është 54.4%, ndërsa e ndarë sipas lëndëve është: Gjuhë shqipe - 57.5%, Gjuhë angleze – 74.1%, Histori – 42.1%, Gjeografi – 50.5%.