Arbëri

MASHTI ende nuk e ka miratuar “Kurrikulën bërthamë” për shkollat profesionale

 

Qendra e Ekselencës në Prishtinë, ajo në Malishevë dhe një nga dy të tilla që i ka Prizreni, funksionojnë pa profile të akredituara. Ndërkaq tjetra që ndodhet në Prizren, bashkë me qendrën në Ferizaj dhe Skenderaj, kanë të akredituara vetëm një numër profilesh. Krejt kjo po del të jetë si pasojë e mos miratimit të “Kurrikulës Bërthamë” nga Ministria e Arsimit.

Shumica e drejtimeve në gjashtë qendra të kompetencës që funksionojnë në Kosovë nuk janë të akredituara nga Autoriteti Kombëtar për Kualifikime.

Pa profile të akredituara funksionojnë qendra në Prishtinë, ajo në Malishevë dhe një nga dy të tilla që i ka Prizreni. Ndërkaq tjetra që ndodhet në Prizren, bashkë me qendrën në Ferizaj dhe Skenderaj, kanë vetëm një numër profilesh të akredituara.