Arbëri

Ministria e Arsimit pranon se ka gabime në tekstet e reja shkollore

Në vitin e ri shkollor, mësimdhënësit e klasave të katërta dhe të nënta do të mbajnë procesin mësimor me tekste të reja.

 

Cilësia e dobët e teksteve shkollore u ka shkaktuar një sërë problemesh mësimdhënësve të arsimit parauniversitar. Përveç cilësisë, tekstet nuk kanë qenë në harmoni me kurrikulën mësimore. Ministria e Arsimit ka nisur vlerësimin e teksteve të reja shkollore, e përkundër kësaj edhe në librat e rinj janë hasur një sërë gabimesh. Zëvendësministri i Arsimit, Dukagjin Pupovci, ka thënë se janë duke u munduar që përmes kontrollit të dyfishtë të recensentëve t’i eliminojnë këto gabime, por ka theksuar se gabimet në tekstet shkollore nuk mund të evitohen 100 për qind

Në vitin e ri shkollor, mësimdhënësit e klasave të katërta dhe të nënta do të mbajnë procesin mësimor me tekste të reja.

Mësimdhënësit e këtyre klasave punojnë me libra që nuk kanë qenë në harmoni me kurrikulën mësimore, as pas miratimit të planprogramit të ri në vitin 2017.