Arbëri

MASHTI kërkon prova për shkeljen e Kushtetutës

 

Ministria e Arsimit ka kërkuar që Gjykata Kushtetuese t’ia ofrojë provat në katër elementet në të cilat ka konstatuar se është bërë shkelje kushtetuese me vendimin e MASHTI-t për organizim të mësimit alternativ të përshpejtuar në Komunën e Kamenicës.

Si kryetar i Komunës, Qëndron Kastrati më 2019 kishte iniciuar reforma në arsim përbrenda Komunës, duke i mbyllur disa shkolla shkaku i numrit të vogël të nxënësve në to. Si rrjedhojë, nxënësit e këtyre shkollave i kishte bartur në objekte të tjera, porse në pakënaqësi ndaj vendimit, prindërit e nxënësve kishte refuzuar që ta zbatonin. Pas kësaj, MASHTI pati vendosur që të organizohet mësimi alternativ i përshpejtuar, duke i rihapur shkollat e mbyllura. Gjykata Kushtetuese e ka konstatuar këtë veprim si shkelje të Kushtetutës. Kushtetuesja vendosi që Ministria ka ndërhyrë në parimet e vetëqeverisjes lokale.