Arbëri

12 nga 13 kriteret u përmbushën për kthim në ENQA dhe EQAR

 

Komisioni parlamentar për arsim ka miratuar sot Projektligjin për Agjencinë e Akreditimit për t’i hapur rrugë Kosovës që të aplikojë për rikthim në Asociacionin Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (ENQA) dhe regjistrimin në Regjistrin Evropian për Rritjen e Cilësisë në Arsimin e Lartë (EQAR).

Naim Gashi, drejtor i Agjencisë së Kosovës për Akreditim, ka thënë se agjencia gjatë vitit të kaluar ka pasur një sërë aktivitetesh në ngritjen e cilësisë së arsimit të lartë dhe përmbushjen e kritereve në ENQA dhe EQAr.