Arbëri

Për personat me aftësi të kufizuara mbetet sfidë pjesëmarrja në zgjedhje

 

Kryetari i HANDIKOS-it, Afrim Maliqi dhe përfaqësuesi i Shoqatës së të Verbërve, Bekim Krasniqi, kanë deklaruar se personat me aftësi të kufizuara e kanë sfidë të madhe pjesëmarrjen në procesin zgjedhor.

Ata thanë se infrastruktura nuk është e duhura për lehtësim të pjesëmarrjes në votim dhe se Kosova është larg përmbushjes se të drejtave për personat me aftësi të kufizuara.