Arbëri

Pasurinë do të obligohen ta deklarojnë edhe mjekët e profesorët universitarë

Ministria e Drejtësisë ka finalizuar një projektligj, me të cilin do të obligohen kategori të reja që ta deklarojnë pasurinë, përfshirë mjekët dhe profesorët universitarë. Në Ministri thanë se shumë ndryshime janë bërë me qëllim për të evituar abuzimin, keqpërdorimin e parasë publike dhe konfliktin e interesit. Por në shoqërinë civile kanë disa vërejtje në lidhje me përmbajtjen e Projektligjit

 

Ministria e Drejtësisë ka finalizuar një projektligj, me të cilin do të obligohen kategori të reja që ta deklarojnë pasurinë, përfshirë mjekët dhe profesorët universitarë. Në Ministri thanë se shumë ndryshime janë bërë me qëllim për të evituar abuzimin, keqpërdorimin e parasë publike dhe konfliktin e interesit. Por në shoqërinë civile kanë disa vërejtje në lidhje me përmbajtjen e Projektligjit

Ministria e Drejtësisë ka ridizajnuar bazën ligjore që lidhet me deklarimin e pasurisë. Në këtë institucion e kanë definuar qëllimin e kësaj politike të re, në një projektligj që është finalizuar të hënën, e sipas të cilit obligohen ta bëjnë deklarimin edhe një kategori zyrtarësh publikë.

“Projektligji ka për qëllim përcaktimin më të qartë të procedurave të deklarimit të pasurisë, riklasifikimin e pozitave që duhet të deklarojnë pasurinë, jo vetëm nga cilësimi i pozitave të larta publike, por edhe nga cilësimi i secilës pozitë ku ka potencial për abuzim, keqpërdorim të parasë publike dhe konflikt të interesit, rritjen e bashkëpunimit të Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit me institucionet relevante në lidhje me shkëmbimin e të dhënave dhe informacioneve në lidhje me deklarimin e pasurisë, rritjen e numrit të zyrtarëve që i nënshtrohen kontrollit të plotë çdo vit, si dhe ashpërsimin e masave ndëshkimore ndaj personave që nuk e deklarojnë pasurinë”, thuhet në një përgjigje të Ministrisë së Drejtësisë.