Arbëri

Tri rreziqe nga mbyllja e AKP-së

 

Një ditë pasi Qeveria propozoi një bord të AKP-së me mandat për ta mbyllur këtë institucion, ekonomistët kanë alarmuar se kjo më vete mund të bartë rreziqe juridike e ekonomike, e edhe ta cenojë qëndrueshmërinë fiskale të Kosovës. Të tillat nuk kanë qenë preokupim i deputetëve të të dyja kampeve politike, kur në Komisionin parlamentar për ekonomi kanë shqyrtuar propozimet e Qeverisë. Përplasja mes tyre ka qenë kryekëput për emrat që do ta bëjnë Bordin

Për një numër rreziqesh, përfshirë cenimin e qëndrueshmërisë fiskale të Kosovës, kanë alarmuar ekonomistët një ditë pasi Qeveria ia propozoi Kuvendit përbërjen e anëtarëve të rinj të Bordit të AKP-së, me mandat për ta shuar këtë institucion.

Krahas transferimit të AKP-së në agjenci brenda Qeverisë, Ekzekutivi synon ta krijojë Fondin Sovran për t’i marrë në pronësi asetet strategjike të shtetit.