Arbëri

ProCredit Bank: FTESË PËR TENDER

 

Ref no: 01/07/2021

Banka ProCredit Kosovë duke vepruar në emër të ProEnergy i fton të gjitha kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për: