Arbëri

UNDP: Siguria në internet temë urgjente

 

Është lansuar dokumentari (Jo)Siguria në Internet, i cili është pjesë e pjesë e Fushatës Kujdes në Internet, e zbatuar nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në Kosovë dhe e financuar nga Ambasada Mbretërore e Norvegjisë në Kosovë.

Gjatë lansimit të këtij dokumentari u fol mbi përpjekjet e Kosovës për të luftuar krimin kibernetik dhe adresuar sfidat në sigurinë kibernetike .