Arbëri

Vetingu nis me krerët e sistemit të drejtësisë

Është finalizuar drafti i parë i Koncept-dokumentit për vetingun në sistemin e drejtësisë. Dokumenti 225-faqësh i siguruar nga KOHA ofron pesë opsione, dy nga të cilat rekomandohen për zbatim. Të dyja kërkojnë që të parët që do t’i nënshtrohen procesit, të jenë anëtarët e Këshillit Gjyqësor dhe atij Prokurorial.

 

Është finalizuar drafti i parë i Koncept-dokumentit për vetingun në sistemin e drejtësisë. Dokumenti 225-faqësh i siguruar nga KOHA ofron pesë opsione, dy nga të cilat rekomandohen për zbatim. Të dyja kërkojnë që të parët që do t’i nënshtrohen procesit, të jenë anëtarët e Këshillit Gjyqësor dhe atij Prokurorial.

Ministria e Drejtësisë ka finalizuar draftin e parë të koncept-dokumentit që parasheh zbatimin e vetingun në gjykata e prokurori. Ai është produkt i analizimit të vetingut që kanë aplikuar 9 shtete dhe mbështetet në 20 standarde ndërkombëtare.

Dokumenti 225-faqësh, i siguruar nga KOHA, ofron pesë opsione, dy nga të cilat rekomandohen për zbatim – ndryshimi i Kushtetutës, e në pamundësi të kësaj, nxjerrja e një ligji të veçantë.