Arbëri

Tenderi për mirëmbajtjen e urave u planifikua për 500 mijë, u paguan 5 milionë euro

Procedurë e pazakontë dhe e dyshimtë prokurimi është zbatuar tre vjet më parë në Ministrinë e Infrastrukturës në tenderin “Mirëmbajtja e urave në rrugët nacionale dhe regjionale të Kosovës 2017-2019”.

 

E dyshimtë është mënyra se si Ministria e Infrastrukturës ka shpenzuar 5 milionë e 300 mijë euro për tenderin për mirëmbajtjen e urave në rrugët nacionale dhe regjionale të Kosovës 2017-2019. Ka hapur tender në vlerë të 500 mijë eurove, por ka paguar 5 milionë e 375 mijë euro

Procedurë e pazakontë dhe e dyshimtë prokurimi është zbatuar tre vjet më parë në Ministrinë e Infrastrukturës në tenderin “Mirëmbajtja e urave në rrugët nacionale dhe regjionale të Kosovës 2017-2019”.

Në gushtin e vitit 2017, në njoftimin për hapjen e tenderit, vlera totale e parashikuar ishte 500 mijë euro, kontrata është nënshkruar për vlerën 432 mijë euro, ndërsa kompanisë i janë paguar 5 milionë e 375 mijë euro.