Arbëri

GAP: Në shtatë muajt e parë të pandemisë u regjistruan më shumë se 198 mijë punëkërkues

 

Instituti GAP ka publikuar raportin “Të papunë në pandemi - analizë e shkurtër mbi numrin dhe profilin e punëkërkuesve gjatë periudhës mars 2020 – shkurt 2021”.

Sipas njoftimit ky raport tregon se shtrëngimet ekonomike që erdhën si pasojë e pandemisë Covid-19 kanë prekur dukshëm tregun e punës në Kosovë.